> Praktijkleren Midden-Brabant

Praktijkleren Midden-Brabant

Minimale voorwaarden

Gegevens kandidaat

Gegevens aanmelder

Trajectinformatie

Disclaimer

Door invulling en verzending van dit formulier verklaar ik als professional dat ik de verantwoording draag voor het advies, de begeleiding, de monitoring van de voortgang en verdere processtappen voor deze kandidaat. De kandidaat heeft toestemming gegeven deze gegevens te delen in dit aanmeldformulier. Ik weet dat er geen recht op een maatwerkvoorziening (bijv. de lifecoach of aanvullende modules) bestaat als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende of reguliere voorziening die gezien haar aard en doel voor de kandidaat toereikend en passend is.

Het AVG protocol voor dit aanmeldformulier is gelijk aan dat van Leren en Werken.