> Laurens en SBB tekenen overeenkomst voor leven lang ontwikkelen

Laurens en SBB tekenen overeenkomst voor leven lang ontwikkelen

De aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk verbeteren en een leerwerkklimaat scheppen waarbinnen een leven lang ontwikkelen voor het mbo mogelijk wordt. Dat zijn de speerpunten van de samenwerkingsovereenkomst die zorgorganisatie Laurens en SBB op 13 september in Laurens Stadzicht ondertekenden.

Laurens is de eerste instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg waarmee SBB officieel gaat samenwerken. In de overeenkomst staat verder dat SBB en Laurens een betere uitwisseling van informatie beogen om zo de kwaliteit van de opleiding en de begeleiding op de werkplek te bevorderen. Ook gaan ze samen zorgen dat praktijkopleiders nog beter worden ondersteund.

Beste leerbedrijf

SBB gaat Laurens ondersteunen in het versterken van hun rol als leerbedrijf. Laurens is onlangs benoemd tot beste leerbedrijf van Zuid-Holland in de sector Zorg, welzijn en sport. Samen gaan zij de kwaliteit van de stages en leerbanen monitoren en kijken of en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast wil Laurens in samenwerking met het onderwijs gaan werken met mbo-certificaten die in het diplomaregister worden bijgeschreven.

September, Maand van Leren en Werken

September is de Maand van Leren en Werken. In het hele land gaan scholen en opleidingen weer van start. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor praktijkleren, ook in de zorg. Laurens gaat het leren en ontwikkelen een nog belangrijkere plek geven in de organisatie en zoekt daarbij partners die dit ondersteunen. Naast samenwerking met het onderwijs, zoals Albeda en Zadkine, gaat Laurens nu dus ook officieel samenwerken met SBB.

Over Laurens

Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg van Laurens. Ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals zetten zich hier dagelijks voor in. Laurens is hiermee een van de grootste aanbieders van ouderenzorg in Rotterdam en omstreken. Laurens biedt thuiszorg, revalidatiezorg, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige huurwoningen voor ouderen