> Praktijkleren

Praktijkleren

Pilot Praktijkleren

De pilot Praktijkleren is gestart in Midden-Brabant. Wat houdt dit in?

Het doel van de pilot is om de overgang naar werk te versoepelen en de kans op blijvend werk te vergroten. De pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Heeft de kandidaat een MBO-2 opleiding, havo of hoger afgerond? Dan is deze leerweg niet passend. Uiteraard kan er dan wel gebruik maken van de reguliere dienstverlening van Leren en Werken Midden-Brabant. 

Aanmelden kan alleen via een professional. Aanmelden op persoonlijke titel is niet mogelijk.
 

JA, IK WIL IEMAND AANMELDEN VOOR PRAKTIJKLEREN.

 

Maak werk van jezelf: orientatieweek

Is er nog niet genoeg inzicht in de mogelijkheden van de kandidaat en weet de kandidaat nog niet in welke sector hij/zij interesse heeft? Dan kan de kandidaat worden aangemeld voor de oriëntatieweek. Deze week is optioneel.

De oriëntatieweek is een programma van een aantal dagdelen gedurende twee weken. Hierbij zullen verschillende activiteiten worden verricht. Het doel is inzicht krijgen in motivatie en drijfveren van de kandidaat en helder krijgen in welke branche hij/zij geïnteresseerd is.

 

Ja, ik wil iemand aanmelden voor de oriëntatieweek.

 

Meer informatie:

Persbericht Praktijkleren Gemeente Tilburg 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  
Youtube uitleg van de pilot 
Informatie werkgever: Leren op de werkvloer

Betrokken instellingen: