> Praktijkleren

Praktijkleren

De pilot Praktijkleren is gestart in Midden-Brabant. Wat houdt dit in?

Het doel van de pilot is om de overgang naar werk te versoepelen en de kans op blijvend werk te vergroten. De pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Heb jij een MBO-2 opleiding, havo of hoger afgerond? Dan is deze leerweg niet passend voor jou. Uiteraard kun je dan wel gebruik maken van de reguliere dienstverlening van Leren en Werken Midden-Brabant. 

Je kunt alleen worden aangemeld via een professional. Aanmelden op persoonlijke titel kan niet.

Ja, ik wil iemand aanmelden voor praktijkleren.

Meer informatie:

Persbericht Praktijkleren Gemeente Tilburg 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  
Youtube uitleg van de pilot 
Informatie werkgever: Leren op de werkvloer

Betrokken instellingen: