> Loopbaan APK

Loopbaan APK

Wil jij je medewerkers laten weten hoe ze hun werk in de toekomst nog met plezier kunnen doen? Wil je laten zien dat je duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling belangrijk vindt? Of ben je benieuwd hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven in Nederland als het gaat om het werkvermogen van jouw medewerkers? Belangrijke vragen waarmee we je graag helpen. Daarom hebben wij voor jouw bedrijf de Loopbaan APK voor medewerkers. 

Wat levert een Loopbaan APK jouw medewerkers en jouw bedrijf op?

 • Inzicht in veranderingen binnen het vakgebied en hoe om te gaan met deze veranderingen.
 • Advies hoe hij/zij met meer plezier en inzet zijn/haar werk kan doen.
 • Zicht op mogelijke risico's voor het werkvermogen als hij/zij blijft doorgaan op de huidige manier.
 • Hulp bij het vinden van een training of opleiding waarmee hij/zij beter wordt in het werk.
 • Tips voor een aanpak om ook in de toekomst het werk goed te kunnen doen.
 • Doorverwijzing naar subsidies en scholingsbudgetten waarmee een gewenste opleiding of training kan worden betaald.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst zorgen we ervoor dat de situatie binnen je bedrijf en jouw doelstellingen helder zijn.
De medewerker maakt een wetenschappelijk onderbouwde online vragenlijst. Deze vragen beslaan 8 aandachtsgebieden. De medewerker bespreekt de uitslag met een adviseur van Leerwerkloket Midden-Brabant. In het gesprek wordt de medewerker uitgedaagd om zelf actiepunten te benoemen die door de adviseur in de eindrapportage worden opgenomen. De uitslag en rapportage van de Loopbaan APK is geheel vertrouwelijk, wij delen deze alleen met de betrokken medewerker.

Als minimaal 15 medewerkers deelnemen aan de Loopbaan APK kunnen wij een bedrijfsrapportage samenstellen. Hierdoor krijg je inzicht in hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven in Nederland en waar mogelijk verbeterpunten zitten in je strategisch personeelsbeleid. 

Spelregels voor inzet werkscan in de Loopbaan APK

 • vrijwillige deelname
 • waarborging van privacy
 • draagvlak bij OR of PVT en management
 • aandacht voor selectie van deelnemers en
 • heldere communicatie over doel en privacy.

Kosteloos en vertrouwelijk!

De Loopbaan APK is geen keuring, het is een soort thermometer. Met welk advies is jouw medewerker en daarmee jouw bedrijf geholpen? We gaan graag met je in gesprek om risico's op bedrijfsniveau in kaart te brengen en hoe deze te beperken.  
Voor de Loopbaan APK worden (vooralsnog) geen kosten in rekening gebracht.

 

Ja ik wil graag meer weten over de loopbaan APK voor mijn bedrijf!