> Privacy Midden-Brabant

Privacy Midden-Brabant

Privacy

Als je met Leren en Werken te maken hebt, dan geef je vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als we persoonsgegevens van je vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we je privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over je bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover lees je op de pagina cookies.

Middenbrabant.lerenenwerken.nl

Wie zijn wij?

Leren en Werken Midden-Brabant heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Wij zijn een regionaal samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens zorgvuldig. Je gegevens worden niet zonder toestemming van je met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens, totdat je aangeeft dat je dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. Je kunt je afmelden via middenbrabant@lerenenwerken.nl

Contact met Leren en Werken over privacy of je persoonsgegevens

Wil je contact opnemen met Leren en Werken Midden Brabant over uw privacy of uw persoonsgegevens? Dan kun je e-mailen naar middenbrabant@lerenenwerken.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je vraag of opmerking is.

Heb je een klacht over jeprivacy? Dan kun je ons ook mailen via middenbrabant@lerenenwerken.nl of je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam 
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Woonplaats
  • Leeftijd
  • Opleiding
  • Werkervaring

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We gebruiken je personeelsgegevens alleen als je deze aan ons geeft en ons hier toestemming voor geeft. We gebruiken uw gegevens om u te informeren over ontwikkelingen en bijeenkomsten rondom leren en werken. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder toestemmig. 

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien je aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kun je ook mailen naar middenbrabant@lerenenwerken.nl.