> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Landelijk nieuws

Rotterdam, 24 juni 2019 – Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord-DEF Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.
Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

25-06-2019 | Lees meer
Landelijk nieuws

Vandaag zijn de uitkomsten van de toepassing van de nieuwe werkwijze doelmatigheid op de eerste vier kwalificatiedossiers bekendgemaakt, en aangeboden aan de minister van OCW. In december 2018 presenteerde SBB deze nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze is een doorbraak in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee eerder kan worden bijgestuurd als de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt in het geding is.

21-06-2019 | Lees meer
Landelijk nieuws

Iedere week zit ons team bij elkaar om bij te praten over alle lopende zaken. Een gebruikelijk en vertrouwd ritueel. Zo ook vandaag. Wat ik en mijn collega’s nog niet wisten, is dat het vandaag een werkoverleg wordt om nooit te vergeten. Vandaag staat het werkoverleg namelijk in het teken van het afscheid van onze collega. Zij had een werkervaringsplaats bij ons op kantoor.

19-06-2019 | Lees meer
Landelijk nieuws

Het basisonderwijs heeft te maken met aanzienlijke tekorten aan leraren. Volgens de arbeidsmarktprognoses van CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW, loopt dit tekort de komende periode fors op. Over 5 jaar wordt bij ongewijzigde omstandigheden een tekort van ruim 4000 fte aan leraren verwacht. In 2018 zijn de pabo’s voortvarend van start gegaan met het aanbieden van zogenaamde zijinstroomtrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen die een afgeronde hbo/wo opleiding op zak hebben. Een meerderheid van de pabo’s, 22 van de 24 opleidingen, biedt inmiddels dergelijke trajecten aan. In principe zijn het tweejarige trajecten. Tegenwoordig volgen ruim 1000 zij-instromers dit traject. Dit meldt Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO).

18-06-2019 | Lees meer
Landelijk nieuws

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. Daarom zijn scholen dringend op zoek naar nieuwe docenten: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici. De opleiding van hybridedocenten zorgt ervoor dat techniekpersoneel wordt opgeleid om ook in het onderwijs werkzaam te zijn. In Zeeland worden hierover diverse informatieavonden georganiseerd. Dit meldt provincie Zeeland.

14-06-2019 | Lees meer

Pagina's