> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Landelijk nieuws

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken.

07-12-2017 | Lees meer
Sociaal cultureel planbureau
Landelijk nieuws

Dit tweejaarlijkse rapport, geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op de terreinen arbeid, inkomen, gezondheid, onderwijs, participatie, veiligheid, vrije tijd en wonen.

14-12-2017 | Lees meer
Omslag magazine jongvolwassenentop
Landelijk nieuws

Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven gaan samen jongeren die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk, passende huisvesting en een toereikend inkomen. Daarvoor ondertekenden zij een manifest tijdens de Jongvolwassenentop. Deze week verscheen het magazine dat een impressie geeft van die top.

14-12-2017 | Lees meer
op naar een fantastisch 2018
Regionaal nieuws

Bereikbaarheid en opening kerstperiode

12-12-2017 | Lees meer
Vereniging gehandicaptenzorg nederland
Landelijk nieuws

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is gestart met het opzetten van de nieuwe functie WoonHulp, waarbij mensen met een arbeidsbeperking geschoold worden om in de ouderenzorg te werken. Met behulp van Praktijkverklaringen is het mogelijk om geschoold te worden voor de werkzaamheden, die onder andere kunnen bestaan uit tafeldekken, koken, helpen bij het eten en als gastvrouw dienen op een afdeling. 

12-12-2017 | Lees meer

Pagina's