> Informatie voor werkgevers LEREN OP DE WERKVLOER

Informatie voor werkgevers LEREN OP DE WERKVLOER

In Tilburg vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zijn of haar talenten kan blijven ontwikkelen. Ook de arbeidsmarkt vraagt dat medewerkers zich blijven bijscholen: een ‘leven lang leren’.
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo zijn er in Tilburg inwoners die geen startkwalificatie bezitten, omdat ze bijvoorbeeld niet mee konden komen op school, of als vluchteling hierheen zijn gekomen.

In Tilburg willen we onderzoeken of leren in de praktijk met een praktijkverklaring een manier is, om het perspectief op (duurzaam) werk voor deze werkenden en werkzoekenden te vergroten. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Leerwerkbedrijf volgens SBB

Misschien heeft u werknemers in dienst zonder startkwalificatie of met een lage basisopleiding. Zij kunnen via praktijkleren alsnog een BBL-diploma of MBO-certificaat behalen, waardoor ze breder en beter inzetbaar worden binnen uw bedrijf. U kunt ook nieuwe medewerkers een leerwerkplek bieden. U krijgt daarbij steun en een gericht leerprogramma van het MBO.

De gemeente Tilburg coördineert het project en werkt samen met bedrijven die een SBB leermeester hebben. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Alle MBO’s doen mee dus in bijna alle branches zijn leerplekken gewenst.

Wat vragen we van u?

  1. U heeft een leermeester/praktijkopleider in uw bedrijf met affiniteit met de doelgroep (zo mogelijk iemand die de Harrie training heeft gevolgd of wil volgen).
  2. Medewerking op de werkvloer: één dag per week aandacht besteden aan het leertraject en zo nodig - individueel maatwerk, afhankelijk van noodzaak - een (halve) dag buiten de werkplek om een extra traject te volgen.
  3. Een praktijkperiode op maat. Bij voorkeur een leer-arbeidsovereenkomst, soms een stage overeenkomst. Het doel is een reguliere arbeidsovereenkomst.

Wat mag u van ons verwachten?

  1. Een reëel traject dat past bij de deelnemer, waarbij het uitgangspunt is dat de deelnemer slaagt in het traject.
  2. Een vast aanspreekpunt vanuit Werkgeversservicepunt Werkhart.
  3. Een begeleider, zo nodig een life coach, die u en de deelnemer helpt om eventuele obstakels in het traject op te ruimen en de deelnemer kan bijstaan op allerlei leefgebieden.
  4. Een vast aanspreekpunt op de MBO school. Deelnemers De doelgroep is divers. Het zijn vooral jongeren die in de praktijk het beste leren, maar ook statushouders of werkzoekenden uit het doelgroepenregister.

De deelnemers die meedoen, krijgen een individueel leerwerkprogramma op maat. De leerbehoefte van een inburgeraar is anders dan iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring. En iemand die langdurig in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd heeft een andere ontwikkelbehoefte dan een jongere die net klaar is met het praktijkonderwijs. Voor alle deelnemers (net als voor alle werkenden) geldt dat een leven lang leren nodig is om de kansen op (duurzaam) werk te vergroten.
We houden rekening met:

• de motivatie van de deelnemer;
• alle leefgebieden waarin ontwikkeling belangrijk is. Denk hierbij aan extra taal, een life coach, hulp bij budgetteren, ontwikkelen van digitale vaardigheden);
• de capaciteit van leren en ontwikkelen;
• de werkplek.

Aanmelden

Aanmelden kan op elk moment in het jaar bij het Leerwerkloket. Zij controleren of er al een persoonlijk leer/ontwikkelplan is, of dat deze nog gemaakt moet worden. Instromen op een leerwerkplek kan pas nadat van de deelnemer een ‘profiel’ is gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.lerenenwerken.nl of stuur een e-mail naar praktijkleren@lerenenwerken.nl