> Wie betaalt de opleiding?

Wie betaalt de opleiding?

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden. Financiële regelingen voor werkzoekenden, werknemers en scholieren zijn:

 1. Transitievergoeding
 2. Levenlanglerenkrediet
 3. Studiefinanciering
 4. Tegemoetkoming deeltijders
 5. Tegemoetkoming scholieren
 6. Startersbeurs
 7. AmbachtNederland
 8. Andere financieringsmogelijkheden
 9. Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is

1. Transitievergoeding

Als de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees meer over de transitievergoeding op www.uwv.nl.

2. Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het Levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen via DUO. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op: www.duo.nl.

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

 1. Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
 2. Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken. 

 • < 55 jaar

3. Studiefinanciering

Om recht te hebben op studiefinanciering moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende situaties:

 • Je doet een voltijd MBO opleiding; of
 • Je doet een voltijd opleiding aan een hogeschool of universiteit; of
 • Je doet een duale opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.

Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je daarna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

 • 18 - 30 jaar
 • Voltijd MBO, HBO WO of duaal HBO, WO

4. Tegemoetkoming deeltijders

Deze tegemoetkoming geldt voor het cursusgeld en de schoolkosten. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op www.duo.nl.

 • Deeltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenonderwijs (VAVO)
 • Ouder dan 18

5. Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl.

 • Voltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenonderwijs (VAVO)
 • 18 – 30 jaar

6. Startersbeurs

De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op www.startersbeurs.nu.

 • 18 – 26 jaar
 • Opleiding afgerond

7. AmbachtNederland

Via AmbachtNederland is het mogelijk om met behoud van WW-uitkering de opleiding te volgen. Kandidaten die worden toegelaten betalen een eenmalige bijdrage van € 250 voor het gehele traject. Verder zijn er voor de kandidaten geen kosten, maar ook geen vergoedingen. Aanmelden kan via www.ambachtnederland.nl.

 • 40+
 • WW-uitkering

8. Andere financieringsmogelijkheden

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.         

Ontvang je een WW-uitkering, bespreek dan jouw opleidingswensen met je adviseur werk. Samen kunnen jullie bekijken wat de noodzaak is van een opleiding om weer aan het werk te gaan en wat de gevolgen zijn voor de sollicitatieplicht. Meer informatie vind je op uwv.nl.

Als je een opleiding wilt volgen en een WIA/WAO/wajong uitkering ontvangt, is het aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Die kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding. Lees hierover op: www.uwv.nl(externe link).
Let op: ontvang je een Wajong-uitkering en wil je geld lenen met het Levenlanglerenkrediet? Dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

9. Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is

Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om een opleiding zelf te betalen. Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken.  

Als je een WW-uitkering hebt kun je mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Meer informatie vind je op de website van UWV. Voor de financiering van je opleiding kun je mogelijk gebruikmaken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 5).

Advies

Wil je persoonlijk advies of wil je weten welke extra regelingen er gelden in jouw regio? Neem contact op met een Leerwerkloket of overleg met Personeelszaken/HRM van het bedrijf waar je werkt.

Handige links:     

Financieel CV: vul je gegevens in via een online tool. Vervolgens krijg je automatisch een document waarin staat op welke landelijke regelingen en subsidies een werkgever recht heeft als hij je in dienst neemt. 
Financiële regelingen voor werkgevers: Het is goed om voor jezelf te weten op welke financiële regelingen je (toekomstige) werkgever recht heeft wanneer deze jou wil aannemen. Dit levert jullie allebei voordeel op.