> Ik ben werkgever

Ik ben werkgever

Uitdagende tijden

Met verschillende noodpakketten wil het kabinet zoveel mogelijk banen behouden en mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.
Als werkgever die de NOW-regeling aanvraagt ben je verplicht om je werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werknemers kunnen daarvoor gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die het O&O-fonds (opleidings- en ontwikkelingsfonds) biedt. In aanvulling daarop heeft het kabinet € 50 miljoen uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door, waarmee mensen kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen.
Het Leerwerkloket kent de weg binnen alle mogelijkheden en helpt je graag verder.

NL Leert Door: ontwikkeladvies

Eindf 2020 maakte de overheid bekend dat je geen gratis ontwikkeladvies meer kunt aanvragen bij een private loopbaanadviseur.
Denk je nu misschien dat je de boot hebt gemist? Niet bij het Leerwerkloket want onze adviseurs kunnen je verder helpen. Zij geven altijd, onafhankelijk én kosteloos loopbaan- en scholingsadvies.
Meer weten over Ontwikkeladvies NL Leert Door.

SLIM stimuleringsregeling

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen In MKB-ondernemingen (de SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen bevorderen. Het stelt daarvoor ruime subsidies beschikbaar. Aanvragen geschiedt in tijdvakken. Het tweede tijdvak heeft als einddatum 30 september 2020. Een nieuwe datum voor het derde tijdvak is nog niet  gecommuniceerd.
Voor de toekomst van jouw bedrijf is het belangrijk dat je medewerkers zich blijven ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en ervaring. Hierdoor ben je als werkgever meer weerbaar bij veranderingen en blijven je medewerkers wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Bij jou in het bedrijf of in een baan elders.
Meer weten over SLIM.

Brabant Leert voor werkgevers

Je bedrijf merkt de impact van het coronavirus op heel veel fronten. Ondernemers en werkgevers zijn in deze tijd ook nog eens crisismanager. Belangrijke uitdaging waar veel werkgevers tegenaan lopen is ook de impact op medewerkers en hoe de organisatie hier het beste mee om kan gaan. Brabant Leert helpt je op weg door je te ondersteunen in de ontwikkeling van je medewerkers. 
Meer weten over Brabant Leert voor werkgevers.

Loopbaan APK voor je medewerkers

Wil jij je medewerkers laten weten hoe ze hun werk in de toekomst nog met plezier kunnen doen? Wil je laten zien dat je duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling belangrijk vindt? Of ben je benieuwd hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven in Nederland als het gaat om het werkvermogen van jouw medewerkers? De Loopbaan APK is geen keuring, het is een soort thermometer. Met welk advies is jouw medewerker en daarmee jouw bedrijf geholpen? We gaan graag met je in gesprek om risico's op bedrijfsniveau in kaart te brengen en hoe deze te beperken.
Meer weten over Loopbaan APK.

Personeelsbarometer

De Personeelsbarometer biedt de mogelijkheid om binnen een kwartier te zien hoe het bedrijf ervoor staat met betrekking tot personeel. Te vergelijken met een APK: kun je bij ongewijzigd beleid je bedrijfsdoelstellingen halen of zijn er belemmeringen die dit in de weg staan.
Meer weten over Personeelsbarometer.

Ja, ik wil graag contact met een van de adviseurs van Leerwerkloket Midden Brabant 

 

 Duurzame inzetbaarheid