> Ik ben werkgever

Ik ben werkgever

Als werkgever wil je de juiste mensen op de juiste plek hebben. En gemotiveerd personeel. Ook wil je kennis en ervaring binnenboord houden en aantrekkelijk zijn voor potentiële werknemers.  Bij al deze wensen zijn twee dingen essentieel:  (persoonlijke) ontwikkeling en scholing van werknemers. 

NOW 2.0 om- en bijscholingsverplichting

Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst voldoende opgeleid zijn voor (behoud van) werk.
Hoe doe je dat en hoe betaal je dat? Het begint met het informeren van je medewerkers en het aangaan van een ontwikkelgesprek. 

Hoe doe je dat?

In deze tijd waarin een baan niet meer vanzelfsprekend is hebben zowel werkgever als medewerker baat bij een ontwikkelgesprek: hoe ziet de toekomst van de medewerker er uit? Wat is er nodig om aan het werk te blijven binnen en/of buiten het bedrijf? Hoe staat het met de werkzekerheid in dit vakgebied? Is bijscholing een optie of is het nodig om naar ander werk uit te kijken? Wat is daarvoor nodig? Tijdens of na het gesprek kunnen werkgever en medewerker tot de conclusie komen dat er (veel) vraagtekens zijn. Leren en Werken kan dan uitkomst bieden. Onze professionals zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, weten waar de kansen liggen en zijn goed op de hoogte van om- en bijscholingstrajecten inclusief de financiering hiervan. 

Meer weten over het ontwikkelgesprek? DDGC en  POPOntwikkelgesprekken voeren

Hoe betaal je dat?

We hebben de belangrijkste financiële regelingen op een aparte pagina gezet. Hierin vind je niet alleen de mogelijkheden voor jou als werkgever maar ook voor de individuele werknemer.  Lees hier alles over. 

Wil je hierover sparren of advies? We helpen je graag, goed en kosteloos. Meld je hier aan voor een adviesgesprek.

6 redenen om te investeren in scholing

 1. Scholing tilt je organisatie naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere producten en dienstverlening.
 2. Scholing houdt scherp. Stilstand is achteruitgang in een wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Door te investeren in kennis blijf je de concurrentie een stap voor.
 3. Scholing verhoogt de productiviteit. Werknemers zijn competenter, beter gemotiveerd en melden zich minder vaak ziek.
 4. Scholing motiveert en bindt werknemers. Goed (geschoold) personeel is moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorg je voor doorstroming en houd je kennis en ervaring binnen het bedrijf.
 5. Scholing maakt de organisatie aantrekkelijk. Je laat zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt en investeert in je personeel. Dat maakt de organisatie aantrekkelijk voor mensen van buitenaf.
 6. Scholing zorgt ervoor dat werknemers - als het nodig is - ook sneller buiten het bedrijf passend werk vinden. Dat scheelt kosten.

Wij kunnen jouw organisatie helpen met

 • Zelftest voor bewustwording van mogelijke knelpunten in jouw bedrijf (Personeelsbarometer)
 • Advies over om-, her- of bijscholing van personeel
 • Advies over de combinatie leren & werken
 • Advies over mobiliteit
 • Advies over herplaatsen van personeel
 • Advies voor verbetering van taalvaardigheid van personeel
 • Advies over financiële regelingen
 • Eerste hulp bij HR-vragen (HR-loket)

Heb je een vraag over scholing, scholen van zittend personeel, het aantrekken van (geschoold) personeel, leerwerktrajecten, het aanbieden van een leerwerkbaan, het ervaringscertificaat, herplaatsen van personeel en/of de financiering hiervan? 
Neem vrijblijvend contact op met onze ondernemersadviseur Titia Fluks: 06-57608446 of titia.fluks@lerenenwerken.nl

Uiteraard vind je ons ook op diverse social media kanalen voor de laatste nieuwsitems: LinkedIn, Facebook, Instagram