Hans de Vos

> Hans de Vos, HR manager ART Group / Ontwikkelingspsycholoog

Hans de Vos, HR manager ART Group / Ontwikkelingspsycholoog

  • Vertel eens kort iets over je bedrijf

ART Group maakt gereedschap dat wordt gebruikt in de automobiel-, medische- en elektronica industrie. Wij maken bijvoorbeeld gereedschap waarmee kunststof en metalen onderdeeltjes voor mobiele telefoons worden gemaakt. Onze medewerkers werken met machines die tot op een 1000e millimeter nauwkeurig kunnen werken.

  • Waarom is een Leven Lang Ontwikkelen zo belangrijk voor jouw bedrijf?

Omdat wij met zulke nauwkeurige apparatuur werken, hebben wij hoog gespecialiseerde vakmensen nodig. Er zijn wel basisopleidingen voor wat wij doen, maar wij moeten onze mensen intern nog verder opleiden tot specialist in dit vakgebied. Dat zijn trajecten die wel vijf tot zes jaar kunnen duren. Door dit lange en intensieve opleidingstraject hebben onze medewerkers een bepaalde loyaliteit. Ze zijn ook gemotiveerder en hebben meer plezier in hun werk omdat ze iets doen waar zij specifiek voor zijn opgeleid.

  • Hoe breng je het in de praktijk?

In de branche waarin wij zitten leiden de meeste bedrijven hun mensen intern op. Vaak is dat door een ervaren medewerker die de nieuwe mensen intern opleidt. De reguliere opleidingen zijn niet genoeg gespecialiseerd genoeg om mensen voor te bereiden op een specifieke richting in de maakindustrie. Dat zit helemaal in het DNA van deze branche. Het kan gewoon niet anders.

  • Hoe kun je hiermee andere ondernemers helpen?

Als ambassadeur van het Leerwerkloket help ik mensen bij het zij-instroomtraject. Ik doe dat namens de bedrijven in de regio en probeer daarin een verbindende factor te zijn. Het Leerwerkloket test in eerste instantie of mensen met een interesse in techniek wel geschikt zijn om in een technische omgeving te werken. Als dat het geval is kom ik in beeld.

  • Hoe is de samenwerking met Leren en Werken tot stand gekomen en welk traject is er doorlopen?

Kandidaten met interesse in de techniek nodig ik uit voor een presentatie en rondleiding bij ons in het bedrijf. Op deze manier krijgen deze mensen een goed beeld van hoe een technisch bedrijf er vanbinnen uitziet. Als er van beide kanten een klik is, krijgen de kandidaten twee assessments: een praktijk assessment bij de Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg (SVMT) en een theoretisch assessment bij mij. Aan de hand van de uitkomsten bepaal ik, samen met de positief geteste kandidaten, bij welk van de deelnemende bedrijven zij het best zouden passen.
De kandidaten worden dan door een externe partij bemiddeld en, wanneer er een wederzijdse klik is, geplaatst bij een van deze bedrijven. Vervolgens starten we in samenwerking met het SVMT een leren en werken traject.

  • Tot slot: Wanneer schakel je Leren en Werken weer in?

Het Leerwerkloket draait continu mee in dit proces. Net zoals ik dat doe vanuit de bedrijven en zoals het SVMT dat doet vanuit de opleidingen. We zijn alle drie nodig. Het is een keten waarin iedereen zijn eigen taken heeft. Wij zijn alle drie nodig om het proces goed te kunnen begeleiden. Wij willen dat de kandidaten die zich aanmelden uiteindelijk geplaatst worden in een reguliere functie. Want dat is het einddoel.