Arnold Versteeg

> Arnold Versteeg, ondernemersadviseur/ambassadeur

Arnold Versteeg, ondernemersadviseur/ambassadeur

Een leven lang leren om je zo te ontwikkelen en zoveel mogelijk aan de slag te gaan met je talenten!? Voor mij al lang geen vraag meer, maar inmiddels is het een passie geworden waarbij werkgeluk voor mij centraal staat. Als MKB-ondernemer in Heusden vind ik het binnen mijn organisatie de normaalste zaak van de wereld dat mijn mensen volop kansen krijgen zich te ontwikkelen in kennis, maar ook te werken aan hun softskills. Kijkend naar een snel veranderende wereld, verdere automatisering en robotisering, vind ik het heel belangrijk dat mijn medewerkers ook in deze nieuwe wereld hun werk prima kunnen blijven doen. Ik noem dat ook wel: Fit for the Future! Haal meer uit je mensenkapitaal en maak je medewerkers Duurzaam Inzetbaar. Als Ambassadeur voor Leren en Werken en sinds kort ook als Ondernemersadviseur wil ik graag MKB-ondernemers meenemen in deze reis en welke toekomstbestendigheid dit voor hun onderneming gaat betekenen. Door dit transitieproces samen stap voor stap in kaart te brengen en deze deelprojecten te koppelen als opdrachten voor studenten van het Sociaal Innovatie Centrum van de Fontys Hogeschool, lever ik graag mijn bijdrage aan het neerzetten van een krachtig en toekomstbestendig ondernemersklimaat in Midden-Brabant.

 

Arnold Versteeg
ondernemersadviseur

arnold.versteeg@lerenenwerken.nl