> APK personeelsbeleid: Personeelsbarometer

APK personeelsbeleid: Personeelsbarometer

De Personeelsbarometer biedt de mogelijkheid om binnen een kwartier te zien hoe het bedrijf ervoor staat met betrekking tot personeel. Te vergelijken met een APK: kun je bij ongewijzigd beleid je bedrijfsdoelstellingen halen of zijn er belemmeringen die dit in de weg staan.

Ruim vijftig vragen over onder meer het personeelsbestand, de mobiliteit, de ontwikkeling van de orderportefeuille en (toekomstige) vacatures leidt tot een rapport dat  aangeeft of er problemen zijn of dat je deze (op termijn) kan verwachten. Het rapport geeft inzicht in de deelgebieden waarop eventueel actie ondernomen moet worden. Dit zijn: Bezettingsgraad, Werven Personeel, Kennis en Vaardigheden Personeel, Opleiden Personeel en Kennismanagement. In het kader van het landelijk project Tel mee met Taal wordt er ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de taalvaardigheid van medewerkers.

De Personeelsbarometer staat op zichzelf maar kan ook worden ingezet als onderdeel van een HRM-traject. De ondernemersadviseur van Leren en Werken is deskundig om het rapport samen met je te bespreken en de actiepunten concreet in te vullen. Je hebt een code nodig om de Personeelsbarometer te maken. Die kun je hieronder aanvragen.

Code voor Personeelsbarometer aanvragen